top of page

Power Vapo Dry

Vải không dệt - Không rò rỉ

Vải không dệt - Không rò rỉ

Mã số ID sản phẩm:

VD300

Nhà cung cấp"

Quang Nghi

Chi tiết sản phẩm:
  • Chất liệu: Vải không dệt - Không rò rỉ
  • Trọng lượng: 2G, 5G, 10G, 25G…
  • Tiêu chuẩn chất lượng: DIN 55473

SẢN PHẨM KHÁC

AdobeStock_422780343.jpeg

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Tìm thấy nhu cầu của bạn và liên lạc ngay bây giờ. Tất cả chúng tôi đang chờ đợi bạn.

bottom of page